Akce veřejnost | Nezařazené | Titulní strana

Pozvánka na okresní sněm

autor: | 26. 10. 2021 | Akce veřejnost, Nezařazené, Titulní strana

Na jednání okresního sněmu OMS Pardubice, který se koná ve čtvrtek 25.11.2021 od 16,00 hod. v budově radnice v Sezemicích, Husovo nám. 790.

 

Program:

1) Zahájení

2) Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a členů návrhové komise

3) Kontrola usnesení z posledního okresního sněmu

4) Zpráva o činnosti myslivecké rady od posledního okresního sněmu

5) Zprávy jednotlivých předsedů odborných komisí

6) Návrh plánu činnosti na rok 2022

7) Diskuse

8) Návrh na usnesení

9) Závěr

 

Myslivecká rada v souladu s bodem 13., III. usnesení sněmu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. – okresního mysliveckého spolku Pardubice ze dne 24. 3. 2016 rozhodla, že setkání členů OMS, kteří nejsou členy mysliveckého sdružení (spolku), se uskuteční ve středu 24.11.2021 od 15,00 hod. v budově sídla OMS, Hůrka 1789, 530 12 Pardubice.